Bond-1™

Dentální adheziva

Bond-1 Primer/Bond je total-etch systém 5. generace, který spojuje vysokou pevnost vazby s pohodlím jednolahvičkové aplikace. Tento univerzální systém lze použít pro všechny adhezivní indikace. Bylo prokázáno, že Bond-1 Primer/Bond ideálně uzavírá povrch dentinu a sítí zpolymerovaných primerů a neplněné pryskyřice zajišťuje vysokou sílu vazby s tenkou vrstvou pouhých 8 mikronů.

Přednosti výrobku

  • Jednoduchý, časově úsporný a spolehlivý adhezivní systém
  • Vysoká pevnost vazby na dentin i sklovinu
  • Mimořádně univerzální systém - přímé i nepřímé indikace, se světlem i chemicky polymerujícími kompozity, keramickými i kovovými náhradami, s amalgámem.
  • Tenká vrstva adheziva zajišťuje ideální povrch pro vazbu na restorativní materiály

Bond-1 Kit

N01IBond-1 Kit1 – 4ml lahvička Bond-1; 1 – 3ml lahvička Bond-1 Aktivátor duálního tuhnutí; 2 – 5ml stříkačka leptací gel; návod k použití, příslušenství

Bond-1 Refill

N01IAA1 – 4ml lahvička Bond-1 Primer/Adhezivum
N01IAB1 – 6ml Bottle Bond-1 Primer/Adhezivum
N01IAC1 – 3ml lahvička Bond-1 Aktivátor duálního tuhnutí

Stažení

Je nám líto, nenalezeny žádné výsledky.